Sınav Ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem içinde 1 yıl içi sınavı, Başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si ile genel sınav notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. Öğrenci genel sınavda 100 üzerinden en az 50 puan almak zorundadır.

Genel sınav sonunda ilgili dersten başarılı olmak için not ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir. Bu not otomasyon tarafından harf notu ve 4 lük sistemdeki karşılığı ile birlikte ilan edilir. 

Güncelleme : 1.12.2017 14:15:42